Robin Capital

Lohkoketjuprotokolla on Internet-pohjainen markkinapaikka

Ensimmäistä kertaa historiassa…

1. Internet-yhteisö pystyy tekemään sitovia päätöksiä

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa päätöksenteon Internetissä. Globaali yhteisö — joka koostuu toinen toisilleen tuntemattomista tahoista — voi taloudellisten kannustimien avulla päästä yhteisymmärykseen siitä, mitä on tai ei ole tapahtunut. Eli siitä, onko tietty lohkoketjun jäsenten välinen transaktio toteutettu sen sääntöjen mukaan.

 • Yllä mainittu taloudellinen kannustin = yksittäinen osallistuja tienaa rahaa äänestämällä rehellisesti & häviää rahaa äänestämällä epärehellisesti.
 • Jokaisella jäsenellä on taloudellinen intressi hyväksyä vain ja ainoastaan lohkoketjun sääntöjen mukaisia transaktioita.

2. Internet-yhteisö pystyy luomaan ehdollisia sopimuksia

Nyt kun Internet-yhteisö kykenee yhteiseen päätöksentekoon, on sen jäsenten välille mahdollista luoda ehdollisia — jos X niin Y, muutoin Z — sopimuksia. Sopimukset ovat lohkoketjuun tallennettua ohjelmistoa, eli mitään kytköstä reaalimaailmaan ei ole. Sopimukset luodaan ja pannaan täytäntöön suoraan Internetissä.

3. Internet-yhteisö pystyy perustamaan ja operoimaan yrityksiä

Nyt kun Internet-yhteisö kykenee luomaan ja panemaan täytäntöön sopimuksia, pystyy se myös perustamaan ja operoimaan yrityksiä suoraan Internetissä — yritys kun on sen toimintaa ohjaavien sopimusten summa.

 • Helpoin tapa hahmottaa miten Internet-yritys toimii, on mieltää se markkinapaikkana.
 • Markkinapaikan säännöt on kirjattu suoraan lohkoketjuun — eli ne löytyvät Internetistä ja ovat kaikkien luettavissa.
 • Jokainen, joka hyväksyy markkinapaikan säännöt, voi osallistua sekä sen palveluntarjoaja- että kuluttajapuolelle. Tilanne ei eroa siitä, että yksittäinen henkilö voi olla sekä Uber-kuljettaja että -kyyditettävä.

4. Internet-yhteisön operoima yritys pystyy tuottamaan uudenlaisia palveluita

Nyt kun Internet-yhteisö kykenee perustamaan ja operoimaan yrityksiä suoraan Internetissä, on kaikilla Internet-yhteydessä olevilla kuluttajilla myös mahdollisuus nauttia näiden Internet-yritysten tarjoamista uudenlaisista palveluista.

Havainnollistava esimerkki: Uber (perinteinen yritys) vs. Augur (Internet-yritys)

Uber on kuljetusta tarjoava markkinapaikka, jolla on vahva kytkös reaalimaailmaan:

 • Uberin markkinapaikassa palveluntarjoaja on kuljettaja ja kuluttuja on kyyditettävä.
 • Uber on rekisteröity Delawaren osavaltioon.
 • Uber on perinteisenä yrityksenä mahdollista “sulkea” lainsäätäjien toimesta.
 • Uber tarvitsee huomattavat määrät pääomaa toimiakseen — yhtiö on kerännyt rahoitusta tähän mennessä noin $30 miljardin edestä.

Augur on johdannaiskaupankäyntiä tarjoava markkinapaikka, jolla EI ole vahvaa kytkösta reaalimaailmaan:

 • Augurin markkinapaikassa palveluntarjoaja on yksittäisen johdannaisinstrumentin laatija ja selvittäjä. Kuluttajia ovat sen kaupankäyntiosapuolet.
 • Augur on rekisteröity Ethereumin lohkoketjuun, eli Internetiin.
 • Auguria on Internet-yrityksenä lähes mahdotonta “sulkea” lainsäätäjien toimesta.
 • Augur ei tarvitse huomattavaa määrää pääomaa toimiakseen — yhtiö on kerännyt rahoitusta tähän mennessä noin $5 miljoonan edestä.

Lohkoketjuteknologian hienous piilee siinä, että yhteisön kyky tehdä päätöksiä on kaiken tuottavan toiminnan perusta — nyt tätä tuottavaa toimintaa voidaan harjoittaa suoraan Internetissä, usean miljardin tahon toimesta.