Blockchain as an Asset Class – An Introduction for Institutional Investors

This article is aimed at institutional and other professional investors who are considering making an allocation to blockchain. It examines the best practices for token investing that have been adopted by institutional investors globally. In this article, blockchain investments refer to investments in tokens. The article excludes traditional equity investments made into startups that make use of blockchain technology.

Lohkoketjuteknologia omaisuusluokkana — Johdanto institutionaalisille sijoittajille

Tämä artikkeli on suunnattu institutionaalisille- ja muille ammattimaisille sijoittajille, jotka harkitsevat sijoitusvarallisuuden allokoimista lohkoketjuteknologiaan. Artikkeli käsittelee kansainvälisesti omaksuttuja tapoja institutionaalisen sijoittajan vaatimukset täyttävän tokensijoitustoiminnan järjestämiseksi. Lohkoketjusijoituksilla viitataan artikkelissa tokensijoituksiin. Artikkeli ei toisin sanoen käsittele oman pääoman ehtoisia sijoituksia lohkoketjuteknologiaa hyödyntävien perinteisten yritysten osakkeisiin.

Towards an Internet-Native Economy

The world’s most valuable companies are born during platform shifts. During platform shifts, new entrants have the opportunity to build services that make use of the new functionalities provided by a new platform. Today’s web incumbents (GAFA) managed — exceptionally — to thrive over two platforms as the primary business model (gathering data and selling ad space) remained the same over both the Internet and Mobile eras. When a new computing platform changes the prevailing business model, new entrants have an opportunity to dethrone the incumbents.

Lohkoketjuprotokolla on Internet-pohjainen markkinapaikka

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa päätöksenteon Internetissä. Globaali yhteisö — joka koostuu toinen toisilleen tuntemattomista tahoista — voi taloudellisten kannustimien avulla päästä yhteisymmärykseen siitä, mitä on tai ei ole tapahtunut. Eli siitä, onko tietty lohkoketjun jäsenten välinen transaktio toteutettu sen sääntöjen mukaan. Kyky tehdä päätöksiä on kaiken tuottavan toiminnan perusta — nyt tätä tuottavaa toimintaa voidaan harjoittaa suoraan Internetissä, usean miljardin tahon toimesta.

Some Thoughts on ETH as Money

Similar to how a publicly listed company can use its stock as money in an M&A transaction, the owners of the Ethereum protocol can use ETH as money to pay for different transactions. Since protocol equity is often freely tradable on the Internet, there are less restrictions for using it as money compared to traditional public company stock. The reason ETH is considered as a premium form of money today — over many other assets — reflects the relative maturity of ETH compared to many other protocol equities in the crypto space.

When the “Cap Table” Goes Global — Understanding the Power of Economic Incentives

The cap table shows a company’s ownership percentages among founders, employees, and investors. In other words, it’s a simple ledger or excel file — periodically updated to reflect different shareholders’ contributions — that aligns the incentives of all stakeholders involved. Blockchains are global, distributed ledgers. They allow us to scale cap tables to encompass billions of stakeholder-owners. Now is literally the first time in history that we’re able to achieve economically incentivised coordination of both humans and machines — at a global scale.

Mot En Internet-Nativ Ekonomi

Teknologiplattformar utgör infrastruktur för informationsteknologi. En ny teknologiplattform kännetecknas av att den medför nya egenskaper och distributionskanaler. PC:n möjliggjorde utvecklandet av ordbehandlare, kalkylblad och en mängd andra lokala applikationer. Internet kopplade ihop PC:na i ett globalt kommunikationsnätverk, medan smarttelefoner gjorde datorer mer tillgängliga och erbjöd nya egenskaper genom att inkludera funktionalitet av GPS och kamera.

Kohti Internet-natiivia taloutta

Maailman arvokkaimmat yritykset syntyvät teknologia-alustojen murrosvaiheessa. Murrosvaiheessa uusille toimijoille avautuu mahdollisuus rakentaa uuden teknologia-alustan uusia toiminnallisuuksia hyödyntäviä palveluita. Internetin nykyiset suuryritykset (GAFA) selvisivät poikkeuksellisesti yhden murrosvaiheen yli, koska liiketoimintamalli (datan kerääminen ja mainostilan myyminen) Internet ja älypuhelin ajanjaksoina pysyi samana.

Introducing Token Terminal: Financial Metrics for Blockchain Protocols

Token Terminal is a site that tracks financial metrics for blockchain protocols. These metrics are intended to be comparable to traditional financial metrics, such as Earnings per Share and the Price to Earnings Ratio. Today, the site is launching with simple metrics on the MakerDAO and Augur protocols. Future work will be done to improve the precision of calculations, and add new metrics and blockchain protocols to the site. Note, this is an early release and the site will be continually updated.

Lohkoketjut Luovat Uutta Infrastruktuuria Fintech-Sovelluksille

Fintech-sovellukset optimoivat vanhaa, maantieteellisesti ja lainsäädännöllisesti pirstaloitunutta pankkitoimintaa, kuitenkaan muuttamatta sitä perusteellisesti. PSD2-direktiivi antaa fintech-sovelluksille pääsyn asiakkaidensa pankkitietoihin. Fintech-yritysten toimintaa rajoittaa kaikesta huolimatta se, että ne joutuvat edelleen rakentamaan sovelluksensa vanhan siiloutuneen pankki-infrastruktuurin varaan.

Scroll to top