Mot En Internet-Nativ Ekonomi

Teknologiplattformar utgör infrastruktur för informationsteknologi. En ny teknologiplattform kännetecknas av att den medför nya egenskaper och distributionskanaler. PC:n möjliggjorde utvecklandet av ordbehandlare, kalkylblad och en mängd andra lokala applikationer. Internet kopplade ihop PC:na i ett globalt kommunikationsnätverk, medan smarttelefoner gjorde datorer mer tillgängliga och erbjöd nya egenskaper genom att inkludera funktionalitet av GPS och kamera.

Blockchainteknologi — en inblick i dess bakgrund, nuläge och framtida potential

På tio år har blockchainteknologi utvecklats från ett foruminlägg till en institutionell tillgångsklass. Bitcoins tekniska specifikation publicerades år 2008 och de första betydande riskkapitalinvesteringarna inom teknologin gjordes år 2013. Lanseringen av Ethereum år 2015 fångade uppmärksamheten hos ett flertal utvecklare, vilket resulterade i en ny våg av innovation inom applikationsutveckling. Industrin är fortfarande i startgroparna då branschens totala marknadsvärde (idag 2.1.2020) ligger under 200 miljarder dollar.

Scroll to top