Lohkoketjuteknologia omaisuusluokkana — Johdanto institutionaalisille sijoittajille

Tämä artikkeli on suunnattu institutionaalisille- ja muille ammattimaisille sijoittajille, jotka harkitsevat sijoitusvarallisuuden allokoimista lohkoketjuteknologiaan. Artikkeli käsittelee kansainvälisesti omaksuttuja tapoja institutionaalisen sijoittajan vaatimukset täyttävän tokensijoitustoiminnan järjestämiseksi. Lohkoketjusijoituksilla viitataan artikkelissa tokensijoituksiin. Artikkeli ei toisin sanoen käsittele oman pääoman ehtoisia sijoituksia lohkoketjuteknologiaa hyödyntävien perinteisten yritysten osakkeisiin.

Lohkoketjuprotokolla on Internet-pohjainen markkinapaikka

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa päätöksenteon Internetissä. Globaali yhteisö — joka koostuu toinen toisilleen tuntemattomista tahoista — voi taloudellisten kannustimien avulla päästä yhteisymmärykseen siitä, mitä on tai ei ole tapahtunut. Eli siitä, onko tietty lohkoketjun jäsenten välinen transaktio toteutettu sen sääntöjen mukaan. Kyky tehdä päätöksiä on kaiken tuottavan toiminnan perusta — nyt tätä tuottavaa toimintaa voidaan harjoittaa suoraan Internetissä, usean miljardin tahon toimesta.

Kohti Internet-natiivia taloutta

Maailman arvokkaimmat yritykset syntyvät teknologia-alustojen murrosvaiheessa. Murrosvaiheessa uusille toimijoille avautuu mahdollisuus rakentaa uuden teknologia-alustan uusia toiminnallisuuksia hyödyntäviä palveluita. Internetin nykyiset suuryritykset (GAFA) selvisivät poikkeuksellisesti yhden murrosvaiheen yli, koska liiketoimintamalli (datan kerääminen ja mainostilan myyminen) Internet ja älypuhelin ajanjaksoina pysyi samana.

Lohkoketjut Luovat Uutta Infrastruktuuria Fintech-Sovelluksille

Fintech-sovellukset optimoivat vanhaa, maantieteellisesti ja lainsäädännöllisesti pirstaloitunutta pankkitoimintaa, kuitenkaan muuttamatta sitä perusteellisesti. PSD2-direktiivi antaa fintech-sovelluksille pääsyn asiakkaidensa pankkitietoihin. Fintech-yritysten toimintaa rajoittaa kaikesta huolimatta se, että ne joutuvat edelleen rakentamaan sovelluksensa vanhan siiloutuneen pankki-infrastruktuurin varaan.

Euroopan keskuspankki ottaa kantaa hintavakaisiin virtuaalivaluuttoihin

Vielä muutama vuosi sitten virtuaalivaluuttojen volatiliteetti asetti miltei ylitsepääsemättömän kynnyksen niiden arkikäytölle. Nyt markkinoilta löytyy jo useampi projekti, jolla on esittää oma ratkaisunsa volatiliteettiongelmaan. Elokuussa julkaistu Euroopan keskuspankin artikkeli käsittelee eri mekanismeja, joiden avulla hintavakaita virtuaalivaluuttoja voidaan luoda.

Mitä voimme oppia kiinalaisista Internet-palveluista?

Monelle tulee yllätyksenä, että kiinalaiset Internet-palvelut ovat monipuolisempia kuin niiden länsimaalaiset vastineet. Yleinen käsitys on, että kiinalaiset palvelut ovat kopioita länsimaalaisten teknologiayritysten palveluista, kun taas todellisuudessa nykypäivän parhaat ideat ovat usein kopioita kiinalaisista palveluista. Ymmärtääkseen mihin pankkipalvelut, sosiaalinen media, musiikki, video ja muut Internet-palvelut ovat kehittymässä, on hyödyllistä tarkastella kiinalaisten Internet-palveluiden toiminnallisuuksia ja liiketoimintamalleja.

Scroll to top