Blockchain as an Asset Class – An Introduction for Institutional Investors

This article is aimed at institutional and other professional investors who are considering making an allocation to blockchain. It examines the best practices for token investing that have been adopted by institutional investors globally. In this article, blockchain investments refer to investments in tokens. The article excludes traditional equity investments made into startups that make use of blockchain technology.

Lohkoketjuteknologia omaisuusluokkana — Johdanto institutionaalisille sijoittajille

Tämä artikkeli on suunnattu institutionaalisille- ja muille ammattimaisille sijoittajille, jotka harkitsevat sijoitusvarallisuuden allokoimista lohkoketjuteknologiaan. Artikkeli käsittelee kansainvälisesti omaksuttuja tapoja institutionaalisen sijoittajan vaatimukset täyttävän tokensijoitustoiminnan järjestämiseksi. Lohkoketjusijoituksilla viitataan artikkelissa tokensijoituksiin. Artikkeli ei toisin sanoen käsittele oman pääoman ehtoisia sijoituksia lohkoketjuteknologiaa hyödyntävien perinteisten yritysten osakkeisiin.

Some Thoughts on ETH as Money

Similar to how a publicly listed company can use its stock as money in an M&A transaction, the owners of the Ethereum protocol can use ETH as money to pay for different transactions. Since protocol equity is often freely tradable on the Internet, there are less restrictions for using it as money compared to traditional public company stock. The reason ETH is considered as a premium form of money today — over many other assets — reflects the relative maturity of ETH compared to many other protocol equities in the crypto space.

When the “Cap Table” Goes Global — Understanding the Power of Economic Incentives

The cap table shows a company’s ownership percentages among founders, employees, and investors. In other words, it’s a simple ledger or excel file — periodically updated to reflect different shareholders’ contributions — that aligns the incentives of all stakeholders involved. Blockchains are global, distributed ledgers. They allow us to scale cap tables to encompass billions of stakeholder-owners. Now is literally the first time in history that we’re able to achieve economically incentivised coordination of both humans and machines — at a global scale.

Lohkoketjut Luovat Uutta Infrastruktuuria Fintech-Sovelluksille

Fintech-sovellukset optimoivat vanhaa, maantieteellisesti ja lainsäädännöllisesti pirstaloitunutta pankkitoimintaa, kuitenkaan muuttamatta sitä perusteellisesti. PSD2-direktiivi antaa fintech-sovelluksille pääsyn asiakkaidensa pankkitietoihin. Fintech-yritysten toimintaa rajoittaa kaikesta huolimatta se, että ne joutuvat edelleen rakentamaan sovelluksensa vanhan siiloutuneen pankki-infrastruktuurin varaan.

Scroll to top