Lohkoketjuprotokolla on Internet-pohjainen markkinapaikka

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa päätöksenteon Internetissä. Globaali yhteisö — joka koostuu toinen toisilleen tuntemattomista tahoista — voi taloudellisten kannustimien avulla päästä yhteisymmärykseen siitä, mitä on tai ei ole tapahtunut. Eli siitä, onko tietty lohkoketjun jäsenten välinen transaktio toteutettu sen sääntöjen mukaan. Kyky tehdä päätöksiä on kaiken tuottavan toiminnan perusta — nyt tätä tuottavaa toimintaa voidaan harjoittaa suoraan Internetissä, usean miljardin tahon toimesta.

Some Thoughts on ETH as Money

Similar to how a publicly listed company can use its stock as money in an M&A transaction, the owners of the Ethereum protocol can use ETH as money to pay for different transactions. Since protocol equity is often freely tradable on the Internet, there are less restrictions for using it as money compared to traditional public company stock. The reason ETH is considered as a premium form of money today — over many other assets — reflects the relative maturity of ETH compared to many other protocol equities in the crypto space.

When the “Cap Table” Goes Global — Understanding the Power of Economic Incentives

The cap table shows a company’s ownership percentages among founders, employees, and investors. In other words, it’s a simple ledger or excel file — periodically updated to reflect different shareholders’ contributions — that aligns the incentives of all stakeholders involved. Blockchains are global, distributed ledgers. They allow us to scale cap tables to encompass billions of stakeholder-owners. Now is literally the first time in history that we’re able to achieve economically incentivised coordination of both humans and machines — at a global scale.

Blockchains Enable Internet-Based Companies

Cryptocurrencies, digital currencies, digital assets, cryptoassets, work tokens, utility tokens etc. are abstractions to describe ownership rights in Internet-based companies. The wide use of different and complex terminology reflects the nascency of the space. Over time, terminology should be streamlined to reflect what the technology really is all about. When blockchain becomes a widely used computing platform, we will not talk about cryptoassets or Decentralised Autonomous Organisations or DAOs. Instead, we’ll revert to talking about companies and shares.

The Case for Many Different Tokens

A company’s shareholders influence how the company is operated. Likewise, a protocol’s tokenholders influence how the protocol is operated. A separate share or token offers security to an entity’s governance. If someone would want to meaningfully influence the governance of a specific company, they’d have to buy a significant share of that company’s or protocol’s shares or tokens, increasing the price while doing so. If they subsequently voted to sabotage the company’s or protocol’s operations, they’d be destroying the value of what they just purchased.

What ReBUIDLing the Internet Looks Like — Devcon0 to 1 and Beyond

Decided to aggregate all Devcon-related talks into one post. Tracking the progress of the Ethereum ecosystem serves as a great proxy for the blockchain space in general. Key takeaway: The community has grown significantly during the past year. Devcon is an annual gathering held by the Ethereum Foundation. For new explorers of the Ethereum space, Devcon is an intensive introduction to new worlds of thought. For those already embedded, it is a family reunion and a source of energy and creativity.

Euroopan keskuspankki ottaa kantaa hintavakaisiin virtuaalivaluuttoihin

Vielä muutama vuosi sitten virtuaalivaluuttojen volatiliteetti asetti miltei ylitsepääsemättömän kynnyksen niiden arkikäytölle. Nyt markkinoilta löytyy jo useampi projekti, jolla on esittää oma ratkaisunsa volatiliteettiongelmaan. Elokuussa julkaistu Euroopan keskuspankin artikkeli käsittelee eri mekanismeja, joiden avulla hintavakaita virtuaalivaluuttoja voidaan luoda.

Lohkoketjuteknologiassa on kyse tietokantavallankumouksesta

Lohkoketjuteknologian myötä tietokantoja voidaan ylläpitää globaalin yhteisön voimin. Koska arvo yhteiskunnassa perustuu pohjimmiltaan uniikin datan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen, on loogista, että yritykset pyrkivät maksimoimaan datan keräämisen. Lohkoketjuteknologian ideana on luoda kaikille avoimet pelisäännöt ja taloudelliset kannustimet osallistua globaalin transaktiotietokannan ylläpitämiseen — kyse on globaalin yhteisön koordinoimisesta taloudellisen porkkanan avulla.

Scroll to top