Lohkoketjut Luovat Uutta Infrastruktuuria Fintech-Sovelluksille

Fintech-sovellukset optimoivat vanhaa, maantieteellisesti ja lainsäädännöllisesti pirstaloitunutta pankkitoimintaa, kuitenkaan muuttamatta sitä perusteellisesti. PSD2-direktiivi antaa fintech-sovelluksille pääsyn asiakkaidensa pankkitietoihin. Fintech-yritysten toimintaa rajoittaa kaikesta huolimatta se, että ne joutuvat edelleen rakentamaan sovelluksensa vanhan siiloutuneen pankki-infrastruktuurin varaan.

Blockchainteknologi — en inblick i dess bakgrund, nuläge och framtida potential

På tio år har blockchainteknologi utvecklats från ett foruminlägg till en institutionell tillgångsklass. Bitcoins tekniska specifikation publicerades år 2008 och de första betydande riskkapitalinvesteringarna inom teknologin gjordes år 2013. Lanseringen av Ethereum år 2015 fångade uppmärksamheten hos ett flertal utvecklare, vilket resulterade i en ny våg av innovation inom applikationsutveckling. Industrin är fortfarande i startgroparna då branschens totala marknadsvärde (idag 2.1.2020) ligger under 200 miljarder dollar.

Regulation of Crypto – Fostering an Emerging Industry Through Legacy Frameworks

With crypto, regulators globally are yet again faced by the challenge of regulating a global, fast-paced industry — this Regulator’s Dilemma is a consequence of high-growth technology companies being built in an environment of slow-to-change legacy frameworks. We have previously witnessed the clash of these two extremes, e.g. when ride sharing and data gathering were introduced as novel business models.

Scroll to top