When the “Cap Table” Goes Global — Understanding the Power of Economic Incentives

The cap table shows a company’s ownership percentages among founders, employees, and investors. In other words, it’s a simple ledger or excel file — periodically updated to reflect different shareholders’ contributions — that aligns the incentives of all stakeholders involved. Blockchains are global, distributed ledgers. They allow us to scale cap tables to encompass billions of stakeholder-owners. Now is literally the first time in history that we’re able to achieve economically incentivised coordination of both humans and machines — at a global scale.

Mot En Internet-Nativ Ekonomi

Teknologiplattformar utgör infrastruktur för informationsteknologi. En ny teknologiplattform kännetecknas av att den medför nya egenskaper och distributionskanaler. PC:n möjliggjorde utvecklandet av ordbehandlare, kalkylblad och en mängd andra lokala applikationer. Internet kopplade ihop PC:na i ett globalt kommunikationsnätverk, medan smarttelefoner gjorde datorer mer tillgängliga och erbjöd nya egenskaper genom att inkludera funktionalitet av GPS och kamera.

Scroll to top