Kohti Internet-natiivia taloutta

Maailman arvokkaimmat yritykset syntyvät teknologia-alustojen murrosvaiheessa. Murrosvaiheessa uusille toimijoille avautuu mahdollisuus rakentaa uuden teknologia-alustan uusia toiminnallisuuksia hyödyntäviä palveluita. Internetin nykyiset suuryritykset (GAFA) selvisivät poikkeuksellisesti yhden murrosvaiheen yli, koska liiketoimintamalli (datan kerääminen ja mainostilan myyminen) Internet ja älypuhelin ajanjaksoina pysyi samana.

Introducing Token Terminal: Financial Metrics for Blockchain Protocols

Token Terminal is a site that tracks financial metrics for blockchain protocols. These metrics are intended to be comparable to traditional financial metrics, such as Earnings per Share and the Price to Earnings Ratio. Today, the site is launching with simple metrics on the MakerDAO and Augur protocols. Future work will be done to improve the precision of calculations, and add new metrics and blockchain protocols to the site. Note, this is an early release and the site will be continually updated.

Lohkoketjut Luovat Uutta Infrastruktuuria Fintech-Sovelluksille

Fintech-sovellukset optimoivat vanhaa, maantieteellisesti ja lainsäädännöllisesti pirstaloitunutta pankkitoimintaa, kuitenkaan muuttamatta sitä perusteellisesti. PSD2-direktiivi antaa fintech-sovelluksille pääsyn asiakkaidensa pankkitietoihin. Fintech-yritysten toimintaa rajoittaa kaikesta huolimatta se, että ne joutuvat edelleen rakentamaan sovelluksensa vanhan siiloutuneen pankki-infrastruktuurin varaan.

Scroll to top