Ethereum 2.0

Lohkoketjuteknologiasta ja kryptovaluutoista puhutaan usein harhaanjohtavasti synonyymeinä. Lohkoketjut ovat jaettuja, avoimia ja maailmanlaajuisia tietokantoja. Ne toimivat alustana seuraavan sukupolven Internet-sovelluksille ja niitä ylläpitävät maailmanlaajuiset online-yhteisöt. Kuten osake- ja optiopohjaisissa kannustinjärjestelmissä myös lohkoketjuissa on tarve luoda verkoston jäsenille taloudellinen kannustin ylläpitää tietokantaa rehellisesti. Tämän takia jokaisella avoimella lohkoketjulla tulee olla oma kryptovaluuttansa.

Blockchainteknologi — en inblick i dess bakgrund, nuläge och framtida potential

På tio år har blockchainteknologi utvecklats från ett foruminlägg till en institutionell tillgångsklass. Bitcoins tekniska specifikation publicerades år 2008 och de första betydande riskkapitalinvesteringarna inom teknologin gjordes år 2013. Lanseringen av Ethereum år 2015 fångade uppmärksamheten hos ett flertal utvecklare, vilket resulterade i en ny våg av innovation inom applikationsutveckling. Industrin är fortfarande i startgroparna då branschens totala marknadsvärde (idag 2.1.2020) ligger under 200 miljarder dollar.

Why Crypto Unlocks Innovation on the Internet

In only a few decades, the Internet went from a highly decentralised architecture to one controlled by a few powerful gatekeepers. This created monopolies, limited access for developers, and ultimately slowed down innovation. Crypto protocols aim to break up this highly centralised architecture and provide developers a level playing field. Applications can again be solely built on open and permissionless protocols, with additional valuable features to them.

Scroll to top